Teologi

Valmistuin teologian maisteriksi vuonna 2010 linjalta B1 eli yhden aineen opettajan linjalta. Valmistuin siis katolisen uskonnon opettajaksi. Pääaineenani oli dogmatiikka, ja graduni tein aiheesta ”Paavali-aineiston käyttö Katolisen kirkon katekismuksessa”. Vuotta aiemmin Katolinen tiedotuskeskus oli julkaissut ensimmäisen teologisen kirjani nimeltä Katolinen Paavali. Toinen kirjani on Vatikaanin toinen kirkolliskokous: Johdatus historiaan, teksteihin ja tulkintaan (Amanda-kustannus, 2015), ja kolmas Katolisempi kuin luulit: aikamatkoja Suomen historiaan (Kirjapaja, 2017).

Kesällä 2013 minut hyväksyttiin Helsingin  yliopiston teologiseen tiedekuntaan dogmatiikan jatko-opiskelijaksi. Aiheenani on Joseph Ratzingerin/Benedictus XVI:n kontribuutio uskontoteologiaan ja -dialogiin. Lukuvuonna 2013–2014 toimin professori Miikka Ruokasen assistenttina saarnan teologiaa käsittelevässä dogmatiikan graduseminaarissa. Vuonna 2016 tein väitöskirjatutkimustani Roomassa ja Maltalla.

Vuodesta 2007 vuoteen 2017 kirjoitin teologisia artikkeleita sivustolla Hyviä uutisia, joka keräsi yhteensä jo yli 600 000 näyttökertaa. Vuonna 2017 alkoi uusi projekti Oskari Juurikkalan ja Eetu Mannisen kanssa: kolmen miehen yhteisblogi Katolista hapatusta. Lisäksi olen kirjoittanut blogiartikkeleita Kotimaa24:ssäSeurakuntalainen.fi:ssäAreiopagi.fi:ssä ja Savon Sanomien Ristisanoja-blogissa. Johannes Paavali II:een (jota olen tutkinut myös filologina) ja hänen ruumiin teologiaansa liittyviä kirjoituksiani voi lukea sivustoilta Johannes Paavali II ja Mieheksi ja naiseksi. Englanniksi ylläpidän Facebook-sivua Christianity Finnished.

Teologina voin tehdä työtä mm. opettajana, kirjoittajana, kääntäjänä ja myös oppaana.   Ideoita on paljon, aikaa ja rahaa vähemmän. Olen kyllä avoin kaikenmoisille ehdotuksille – jos sinulla on sellaisia, ota yhteyttä!